time to be entertained
EVENTBESKRIVELSE

Nutidens kunst

Idekoncept: Denne aften har vi inviteret 3 forskellige repræsentanter af kunstarter på scenen til en snak om det at være udøvende kunstner, kunsten i sig selv, kunstens værdi for samfundet, kunstens præmisser i en elektronisk verden og mange andre aspekter af kunst.

Vi lægger op til en dialog om kunst generelt i en tid hvor den elektroniske verden ændrer ikke bare os mennesker, men ændrer den også kunsten?

• Hvad er kunstnernes præmisser her i landet?

• Hvorfor er kunst vigtig i et moderne elektronisk samfund?

• Hvad er det der gør at de forskellige kunstarter hver især påvirker individer og fortolkes forskelligt?

• Hvordan kan vi sikre os at kommende generationer også bliver kunstinteresserede?

• Er der plads til nye kunstarter?

• Hvordan bliver kunst egentlig til kunst? Og er der regler for kunst?

• Har tilblivelsesprocesserne ændret sig i takt med samfundets efterspørgsel?

• Hvordan udvikler hver gæst sit kunstneriske udtryk?

• Kunst er en vare der udbydes til salg, er de økonomiske interesser på sigt ødelæggende for kunsten?

• Hvordan bliver en kunstgenstand til en ”kunstskat” – er det alene et opfattelsesbegreb eller er det rariteten, enkeltheden, der er med til at afgøre brugen af dette begreb?

• Er det nødvendigt med kunstanmeldere for at fremme kunsten som helhedsbegreb?

Koncept- & ideudvikler/copyrightejer: Per Andersen, Time2bentertained

Nutidens kunst

Medvirkende: xxx

Sprog: Dansk

Spilleperiode: ##. xxx – ##. xxx

Varighed: xx min uden pause

Bookingkode: XXX####

kontakt os

Vil du vide mere?