Idekoncept: Denne aften har vi inviteret 3 forskellige repræsentanter af kunstarter på scenen til en snak om det at være udøvende kunstner, kunsten i sig selv, kunstens værdi for samfundet, kunstens præmisser i en elektronisk verden og mange andre aspekter af kunst.

Vi lægger op til en dialog om kunst generelt i en tid hvor den elektroniske verden ændrer ikke bare os mennesker, men ændrer den også kunsten?

• Hvad er kunstnernes præmisser her i landet?

• Hvorfor er kunst vigtig i et moderne elektronisk samfund?

• Hvad er det der gør at de forskellige kunstarter hver især påvirker individer og fortolkes forskelligt?

• Hvordan kan vi sikre os at kommende generationer også bliver kunstinteresserede?

• Er der plads til nye kunstarter?

• Hvordan bliver kunst egentlig til kunst? Og er der regler for kunst?

• Har tilblivelsesprocesserne ændret sig i takt med samfundets efterspørgsel?

• Hvordan udvikler hver gæst sit kunstneriske udtryk?

• Kunst er en vare der udbydes til salg, er de økonomiske interesser på sigt ødelæggende for kunsten?

• Hvordan bliver en kunstgenstand til en ”kunstskat” – er det alene et opfattelsesbegreb eller er det rariteten, enkeltheden, der er med til at afgøre brugen af dette begreb?

• Er det nødvendigt med kunstanmeldere for at fremme kunsten som helhedsbegreb?

Følgende hændelser vil indgå i løbet af aftenen:

– undervejs i samtalerne afbrydes en af disse ved at 2 unge graffiti malere ”løber” ind på scenen og maler et billede på et stort hvidt lærred med spraymaling – er det kunst?

Der spilles 1 stykke harpe musik og harpenisten synger ”en muse” mens graffiti malerne maler

– Et maleri vises for kunstnerne og de skal så fortælle deres personlige holdning til dette

– De 3 gæster maler et fælles ”maleri” samlet på 10 minutter mens harpen spiller

Værtsprofil: Stort kendskab til kunsten i alle genrer, kunstnerkendskab medlevende, interesseret, god til at lytte, stille spørgsmål, fortællende, engageret, give programmet en ”rød tråd”, opdateret indenfor feltet og kan formidle kunstens budskaber til ”Hr. og Fru Hansen”. Skabe sit ”eget event” – med indlagte aftalte repetitioner – og gøre aftenen alsidig uden at miste fokus. Stemningen afslappet.

Vært: Endnu ikke fastlagt

Harpespiller: Mariann Mikkelsen, Harpespiller

Kundesegment: +30 år, kunstinteresserede, hobbymalere og kunstsamlere

Scenebeskrivelse: 5 stole om et rundt bord, omgivet af kunst, til højre på scenen står mikrofonstativet. Under musikken skifter scenelyset til blåt. Lærred til gæsternes fællesmaleri skal placeres til højre på scenen. Harpen placeres i højre side.

Varighed: 90 min

Scene og lydprøve: Efter aftale, på eventstedet

Instruktør: Per Andersen, Time2bentertained

Koncept- & ide udvikler /copyright ejer: Per Andersen, Time2bentertained