Denne aften kan publikum møde Mozart i egen høje person hvor han læser op af udvalgte breve han har skrevet, høre brudstykker af hans mest elskede klassiske kompositioner, hans livshistorie og hvad der inspirerede ham i relation til de enkelte musikstykker.

Det hele bundet sammen af et maleri, der bliver til i løbet af koncerten, hvor kunstmaleren lader sig inspirere af musikken og stemningen.

Det bliver en festlig aften i selskab med fortælleren og Mozarteksperten Peter Dürrfeld, Kammerorkesteret Musica under ledelse af dirigent Filipe Carvalheiro, skuespiller Louis Bodnia Andersen samt kunstmaleren Herluf Skjerning Larsen.

Idekoncept: Ved at sammensætte forskellige genrer, fortæller- og skuespilkunsten, malerkunsten og musikken giver vi publikum mulighed for at opleve et sjældent samspil men med plads til at hver kunstart har sin egen historie. Med dette stykke ønsker vi også at byde velkommen til det segment af publikummer, som er nysgerrige efter klassisk musik.

I løbet af aftenen er det muligt at se et maleri blive til, forskelligt fra aften til aften, fra sted til sted, inspireret af det der for går på scenen. Maleriet kan så efterfølgende købes og beløbet går ubeskåret til en af os udvalgte hjælpeorganisationer.

Varighed: 90 minutter

Kundesegment: Klassisk interesserede, Mozartelskere

Scenebeskrivelse: Til venstre, set fra publikum, står der en sofa, et lille bord med blomster på og på gulvet ligger et firkantet gulvtæppet til højre for Mozart figuren står et staffeli med farver og pensler, foran en mikrofon til fortælleren og bagved plads til orkesteret.

Maleri: Maleriet som males under koncerten udbydes til salg i salen samt online, og det indkomne beløb for salg af maleriet går ubeskåret til en velgørenhedsorganisation udvalgt af Time2Bentertained.

Lydprøve: Efter aftale.

Instruktør: Per Andersen, Time2bentertained

Koncept- & ideudvikler/copyright ejer: Per Andersen, Time2bentertained

Peter Dürrfeld

Mozarteksperten

Peter Dūrrfeld
Felipe Carvalheiro

Filipe Carvalheiro

Dirigent

Louis Bodnia Andersen

Skuespiller

Louis Bodnia Andersen