Danmark – set fra kanten

Idekoncept: Flere og flere danskere føler ikke at ”velfærdsstaten” hjælper eller forstår deres problematiske situation og de føler sig overladt til selv at klare deres egne, eller nære familiemedlemmers problemer.

Det medfører for langt de fleste både frustrationer, fortvivlelse og mange står tilbage med følelsen af at være alene om at finde de rigtige løsninger.

Det kan være alt fra psykiske til økonomiske problemer, og det kan være svært at tackle, finde overskud til og i det hele taget forstå hvorfor ”velfærdsstaten” ikke hjælper netop dem i den pågældende situation.

For vi er jo en ”velfærdsstat” og vores offentlige systemer er jo netop til for at vi som borgere kan få den hjælp vi nu engang har ret til? Eller i hvert fald tror vi kan få hjælp til?

For hvorfor er flere og flere danskere utilfredse med det offentlige system?

Er systemet gearet til at yde de borgere der har behov for special hjælp, den hjælp de skal have?

Tager systemet individuelle hensyn eller er alle i ”samme skuffe og lige for loven”?

Hvad er en rimelig sagsbehandlingstid? Når man tænker på at der i den anden ende står en eller flere personer som for hver dag der går uden en afklaring, får sværere og sværere ved at få en dagligdag til fungere?

Mød nogle af dem det handler om live på scenen og hør deres personlige historie

Denne aften har vi inviteret nogle danskere der føler sig svigtet af systemet, til selv at komme og fortælle deres historie. De er helt tilfældigt udvalgte personer som selv har kontaktet os og efter at have talt med dem og hørt deres historie, har vi vurderet at den netop symboliserer velfærdsstatens funktion, eller mangel på samme overfor den enkelte borger.

Hør dem sætte deres egne ord og følelser på hvorfor de føler sig svigtet af ”velfærdsstaten” og hvorfor de er havnet i netop den situation som gør at de må søge om hjælp?

Hver aften har sine helt egne personlige og gribende historier som fortælles direkte af personen fra scenen.

Hvor meget kan og skal velfærdsstaten hjælpe borgere?

Måske er du enig med dem i at de faktisk skal have mere hjælp end den de allerede har fået, søgt om eller forhåbentligt får engang i fremtiden?

Eller syntes du at vi som enkelte individer selv må forsøge at løse vores problemer?

Og at vi ikke ”bare” kan forvente at finde svaret i de offentlige systemer?

Vi lægger op til debat om og hvad vores samfund kan og skal tilbyde af hjælp og hvad borgeren har behov for.

NB: Vi tager essensen af de personlige indlæg, de generelle samfundsorienterede problemstillinger – ikke konkret stilling til de enkeltes personlige sager

Publikum kan stille spørgsmål undervejs: Publikum har mulighed for at byde ind med kommentarer og spørgsmål til panelet i løbet af aftenen.

Værts profil: En person der forstår at tage ”essensen” af de enkelte personlige indlæg, konkretisere de enkelte problemstillinger heri og omforme dem til spørgsmål til statens repræsentanter. Det er vigtigt at værten har en vis social forståelse samt et indgående kendskab til hvordan sagsbehandlingerne foregår i dag.

Vært: Endnu ikke udvalgt

Den første aftens repræsentanter for det offentlige system er: En politiker – en socialrådgiver – en psykolog – en læge

Kundesegment: Socialt interesserede, politisk interesserede, intellektuelle samt samfunds debattører.

Varighed: 60 minutter

Scenebeskrivelse: 5 stole rundt om et bord, mod publikum og i midten en mikrofon til de personer som i løbet af aftenen skal fortælle netop deres historie.

Lydprøve: Efter aftale

Instruktør: Per Andersen, Time2bentertained

Koncept- & ide udvikler /copyright ejer: Per Andersen, Time2bentertained